Rada Parafialna

Wspólnoty » Rada Parafialna

RADA DUSZPASTERSKA i EKONOMICZNA PARAFII

ŚW. ROCHA w ZAMARSKACH

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERKA (2022-2027)

1. Ks. Kazimierz Walusiak (Przewodniczący Rady)

2. Maciej Żebrok (Zastepca Przewodniczącego Rady)

3. Anna Misiarz

4. Grażyna Szczypka

5. Patrycja Czepczor

6. Renata Żebrok (Sekretarz Rady)

7. Józef Matuszek

8. Przemysław Żebrok

 

PARAFIALNA RADA EKONOMICZNA

1. Ks. Kazimierz Walusiak (Przewodniczący Rady)

2. Piotr Volkmer (Sekretarz Rady)

3. Stanisław Tomica

4. Stanisław Pniok