Margaretki

Wspólnoty » Margaretki

 

Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”

Apostolat Margaretka – to ruch osób modlących za kapłanów, który powstał w Kanadzie w 1981 roku. Jego podstawową komórką jest tzw. margaretka.

Jest to grupa modlitewna w intencji konkretnego kapłana, która swą nazwę zaczerpnęła od nazwy kwiatu. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które są zobowiązane do modlitwy za konkretnego kapłana, każda z osób w jednym z siedmiu dni tygodnia. W centrum kwiatu wpisuje się imię i nazwisko kapłana, natomiast na siedmiu płatkach imiona i nazwiska siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda osoba w jednym wybranym dniu tygodnia.

Historia

Apostolat Margaretka (fr. „Le Mouvement des Marguerites”, ang. „The Daisy Movement”) został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Apostolat Margaretka, jak twierdzi założycielka, jest „duchową adopcją kapłana w modlitwie”.

Jako logo ruchu wybrana została margaretka czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę i posiada głęboką symbolikę. Margaretka jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha Świętego.

Margaretki w Polsce

W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański.

Ze względu na wzrastającą liczbę zaangażowanych osób i chęć wspólnotowej modlitwy za kapłanów, rozpoczęto organizowanie spotkań i pielgrzymek w różnych miejscach w Polsce (Kalwaria Zebrzydowska, Wysokie Koło i inne).

Krajowym Duszpasterzem Apostolatu Margaretka jest obecnie ks. dr Bogusław Nagel.

Margaretki w naszej parafii

Apostolat rozpoczął swoją działalność w naszej parafii w dniu 7. października 2016 r. w święto Matki Bożej Różańcowej. Od tego czasu ruch się nadal rozwija i obecnie za kapłanów modli się już 10 margaretek, czyli 70 osób.

Osoby zainteresowane podjęciem modlitwy w intencji kapłanów prosimy o kontakt z Renatą Żebrok (tel. 791-186-022).

Więcej informacji

Osoby poszukujące więcej informacji na temat Apostolatu Margaretek zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Krajowego Duszpasterstwa:

https://www.apostolatmargaretka.pl/

lub

https://daisymovement.com/