Z Różańcem wokół Śląska Cieszyńskiego

Inicjatywy » Z Różańcem wokół Śląska Cieszyńskiego

 

„Z Różańcem wokół Śląska Cieszyńskiego”

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, wielkiego propagatora różańca oraz miłośnika gór, zostaje zainicjowana akcja „Z Różańcem wokół Śląska Cieszyńskiego”. Ideą jest odwiedzenie zaznaczonych na mapie kościołów i kapliczek znajdujących się na granicy regionu dawnego Księstwa Cieszyńskiego z jednoczesnym odmawianiem Różańca.

Inicjatywa ma charakter religijno-turystyczny. Nadrzędnym celem jest zachęcenie do modlitwy Różańca, połączonej z nawiedzeniem miejsc sakralnych Śląska Cieszyńskiego. Różaniec można odmawiać wizytując kolejne miejsca piechotą bądź dowolnym środkiem lokomocji. Można to robić w całości lub poszczególnymi etapami-dziesiątkami. Przy każdym z kościołów należy zmówić cząstkę Różańca zaznaczoną na mapie. Czas odmawiania Różańca jest nieograniczony.

Drugim, odrębnym celem jest – poprzez swego rodzaju współzawodnictwo - popularyzacja walorów turystycznych Śląska Cieszyńskiego, przybliżenie jego historii oraz znajomości granic geograficznych. Na wzór odznak turystycznych GOT, ustala się następujące stopnie:

Złota piesza – przejście piechotą całej trasy bez przerwy w ciągu najwyżej jednego tygodnia.

Srebrna piesza – przejście piechotą całej trasy poszczególnymi „etapami-dziesiątkami” w pięciu następujących po sobie tygodniach.

Brązowa piesza – przejście piechotą całej trasy poszczególnymi „etapami-dziesiątkami” w dowolnym czasie.

Złota rowerowa – przejechanie na rowerze całej trasy w ciągu jednego tygodnia.

Srebrna rowerowa – przejechanie na rowerze całej trasy poszczególnymi „etapami-dziesiątkami” w pięciu następujących po sobie tygodniach.

Brązowa rowerowa – przejechanie na rowerze całej trasy poszczególnymi „etapami-dziesiątkami” w dowolnym czasie.

Mała złota – pokonanie dowolnym środkiem lokomocji całej trasy w ciągu jednego dnia.

Mała srebrna – pokonanie dowolnym środkiem lokomocji całej trasy poszczególnymi „etapami-dziesiątkami” w pięciu następujących po sobie dniach.

Mała brązowa – pokonanie dowolnym środkiem lokomocji całej trasy poszczególnymi „etapami-dziesiątkami” w dowolnym czasie.

Trasa liczy około ok. 270 km. Kierunek pokonywania trasy oraz kolejność zdobywania stopni są dowolne. Dla zdobywców przewiduje się następujące nagrody: certyfikat/dyplom. Potwierdzeniem odwiedzenia poszczególnych miejsc jest zrobienie zdjęcia telefonem komórkowym i przesłanie na adres: konkurs@zamarski.pl

 

Mapa: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1UqSQPXqyeBfHhiaDPJL9q1E8dlT2bWSk&ll=49.70585619490281%2C18.690551949999985&z=10