RORATY 2020

"CUD NAD CUDAMI"

Roraty codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 w kościele i w internecie (tymczasowy kanał na youtube: Proboszcz Zamarski, wyszukać: zamarskimsza)

Tegoroczne spotkania adwentowe przybliżą tajemnicę Mszy Świętej. Podczas Rorat dzieci nauczą się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć. Dowiedzą się nie tylko tego, co podczas Mszy Świętej się dzieje, ale przede wszystkim, że każda Msza Święta jest ofiarą Jezusa Chrystusa prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii.

Poznają też ludzi - na przykład ogłoszonego ostatnio błogosławionym Carla Acutisa - dla których Eucharystia była najważniejszą chwilą każdego dnia i największą świętością. Wśród nich bedą też: święta mama, siostry zakonne i zakonnik, ksiądz, studenci, a nawet małe dzieci.

Codziennie będą tutaj umieszczane pytania dotyczące nauki roratniej. Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać tego samego dnia na e-mail: parafia@zamarski.pl (podać imię i nazwisko, klasa, adres). Losowanie nagrody (figurka Dzieciątka Jezus na sianku) na następnych Roratach.

Dzieci, które chcą uczestniczyć w Roratach w kościele proszę, aby przychodziły tylko wdni wyznaczone dla swojej klasy:
poniedziałek - kl.3; wtorek - kl.1,2; środa - kl.5,6; czwartek - kl.4; piątek - kl.7,8.

Rodzice (lub inne osoby dorosłe) mogą w zakrystii odebrać "pakiety adwentowe" (plansza, obrazki na cały Adwent) dla swojej rodziny, która będzie uczestniczyła w Roratach transmitowanych przez internet.

PONIEDZIAŁEK (30.XI)
1. Co oznacza słowo "adwent"?
2. Jak nazywają się Msze odprawiane w Adwencie?
3. W jakie dni podczas Adwentu odprawiane są Msze roratnie?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

WTOREK (1.XII)
1. Co trzyma człowieka w niewoli?
2. Gdzie człowiek dostaje pomoc do walki ze złem, z grzechem, ze swoimi słabościami?
3. Jak nazywa się święta mama, która codziennie podczas Mszy szukała i Jezusa wskazówek, jak żyć?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylosował Karol Żebrok (kl.3)

ŚRODA (2.XII)
1. Dlaczego niedziela jest dla chrześcijanina dniem świętym?
2. W którym przykazaniu Bóg mówi, że należy czcić dzień święty?
3. Jak brzmi przykazanie kościelne, które mówi o obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylosowała Ania Siwek (kl.5)

Czwartek (3.XII)
1. Jak Corla Acutis nazywał Mszę św.?
2. Jak często Carlo uczestniczył we Mszy św.?
3. Czemu poświęcił utworzoną przez siebie stronę internetową?
Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylosowała Aleksandra Ferfecka (kl.3)

Piątek (4.XII)
1. Jak nazywała się pierwsza Msza Święta?
2. Gdzie Pan Jezus spożył z uczniami ostatnią wieczerzę?
3. Czym różniła się ostatnia wieczerza od wieczerzy paschalnych spożywanych przez naród żydowski?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylosował Mateusz Marcinkowski (kl.3)

Sobota (5.XII)
1. Dlaczego wchodząc do kościoła, robimy znak krzyża ręką zanurzoną wcześniej w wodzie święconej?
2. W jakim kolorze jest ornat, w którym ksiądz odprawia Msze roratnie, jaki kolor ma jego ornat w niedziele adwentowe, a jaki w niedziele zwykłe w ciągu roku?
3. Dlaczego do Mszy Świętej trzeba się przygotować - ładnie się ubrać i nie spóźniać się?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylosował Oliwier Dziadek (kl.7)

Poniedziałek (7.XII)
1. Z jakich języków pochodzą niektóre słowa wypowiadane podczas Mszy Świętej?
2. Co oznacza słowo "Amen"?
3. Co oznacza słowo "Eucharystia"?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylosował Filip Greń

Środa (9.XII)
1. Jaki dźwięk rozpoczyna Mszę Świętą?
2. Dlaczego ksiądz całuje ołtarz na rozpoczęcie Mszy Świętej?
3. Jakie słowa księdza na początku Mszy Świętej przypominają o obecności Jezusa?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylososwała Klara Pisiut (kl.4)

Cwartek (10.XII)
1. Jakimi słowami najczęściej rozpoczyna się akt pokuty?
2. Jakie znaczenie ma akt pokuty?
3. Skąd pochodzą pierwsze słowa hymnu "Chwała na wyskości Bogu"?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylosowała Klara Pisiut (kl.4)

Piatek (11.XII)
1. Jakimi slowami kończy się pierwsze i drugie czytanie?
2. Jak nazywa sie księga, z której podczas Mszy św. czytane jest Słowo Boże?
3. Co śpiewa się po pierwszym czytaniu?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylosowała Klara Pisiut

Sobota (12.XII)
1. Jakie fragmenty z Pisma Świętego szczególnie lubił czytać Pier Giorgio Frassati?
2. Gdzie znajdował siły do tego, by być dobrym człowiekem?
3. O co najbardziej martwił się Pier Giorgio, kiedy w niedzielę wyjeżdżał z kolegami na wycieczkę?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl
Nagrodę wylosowała Klara Pisiut

Poniedziałek (14.XII)
1. Co robimy, zanim zaczniemy słuchać Ewangelii?
2. Jakimi słowami kończy się czytanie Ewangelii?
3. Do czego zachęcał ks. Jana Macha podczas jedengo z kazań?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wyloswał Nikodem Czepczor

Wtorek (15.XII)
1. W jakiej postawie wyznajemy naszą wiarę?
2. Jak inaczej nazywa się wyznanie wiary?
3. Jaką modlitwą kończy się liturgia słowa?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl
Nagrodę wylosował Nikodem Czepczor

Środa (16.XII)
1. Jakie dary składane są na ołtarzu na początku liturgii eucharystycznej?
2. Jak nazywa się "talerzyk", na którym leży chleb (Hostia) i czym nakryty jest kielich z winem? Na czym ustawia się dary ofiarne?
3. Co każdy z obecnych na Mszy Świętej może ofiarować razem c darami chleba i wina?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl
Nagrodę wylosowały Zosia i Marta Gubała

Czwartek (17.XII)
1. Jak długo ojciec Pio odprawiał Mszę Świętą?
2. Dlaczego ojciec Pio tak długo odprawiał Mszę Świętą?
3. Co miał na rękach ojciec Pio?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl

Nagrodę wylosował Filip Greń

Piątek (18.XII)
1. Jak nazywa się najważnieszja chwila podczas Mszy Świętej?
2. Czyje słowa i gesty powtarza ksiądz podczas Przesistoczenia?
3. Jaki cud dokonuje się w chwili Przesistoczenia?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl
Nagrodę wylosowały Zosia i Marta Gubała

Sobota (19.XII)
1. Co odpowiedziała Matka Teresa, kiedy zapytano ją, co robić, żeby być świętym?
2. Jak nazywają się siostry, których zgromadzenie założyła św. Matka Teresa z Kalkuty?
3. Gdzie siostry uczą się kochać ludzi najbiedniejszych z biednych?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl
Nagrodę wylosował Wojtek Wardas

Poniedziałek (21.XII)
1. Jakimi slowami ksiądz zaprasza, byśmy przyjęli Komunię Świętą?
2. Kto przyniósł Komunię Świętą ciężko choremu Stasiowi Kostce?
3. Kto udzielił Dzieciom Fatimskim pierwszej Komunii Świętej?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl
Nagrodę wylosował Marcin Wardas

Wtorek (22.XII)
1. Jak nazywa się święta, przez którą Pan Jezus powiedział światu o swoim wielkim miłosierdziu?
2. Co Pan Jezus powiedział św. Faustynie, kiedy pewnego dnia nie przyjęła Komunii Świętej?
3. Co zobaczyła św. Faustyna w Wigilię Bożego Narodzenia podczas Pasterki?

Poprawne odpowiedzi proszę przesyłać dzisiaj na e-mail: parafia@zamarski.pl
Nagrodę wylosowali: Rafał i Weronika Gubała