Opłaty cmentarne

Ogłoszenia » Opłaty cmentarne

 

OPŁATY CMENTARNE

przyjęte na posiedzeniu Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w dniu 12 marca 2017r.

Rezerwacje miejsc grobowych na cmentarzu w Zamarskach są dwudziestoletnie. Groby nieopłacane będą wykorzystane do kolejnych pochówków.

- rezerwacja grobu pojedynczego wynosi 300zł.

- rezerwacja grobu podwójnego wynosi 600zł.

- rezerwacja grobu dziecięcego i urnowego wynosi 150zł.

Głębinowy wykop grobu kosztuje 700zł., dziecięcego lub urnowego - 150zł.

Parafia nie prowadzi sprzedaży istniejących wolnych miejsc do pochówku.

Opłata za ustawienie nowego bądź renowację istniejącego nagrobku wynosi 5% wartości inwestycji. Pobierane w ten sposób opłaty służą sfinansowaniu wywozu odpadów cmentarnych i pielęgnacji cmentarza.

Podstawą prawną dla pobierania opłat cmentarnych jest Ustawa o Prawie Cmentarnym, nakładająca na administratora cmentarza zapewnienie porządku i godności miejsca, jakim jest cmentarz i jego otoczenie.